Norske spillutviklere kan få millioner
0

Norske spillutviklere kan få millioner

SkatteFUNN er en offentlig støtteordning som kan bidra med finansiering når et selskap skal utvikle en ny eller bedre vare, tjeneste eller produksjonsprosess og selskapet har et har et målrettet og avgrenset prosjekt for å oppnå dette. Slett ikke alle er klar over denne offentlige støtteordningen. Lars Henrik Krogh i konsulentselskapet Nofas bistår norske bedrifter om å søke offentlig støtte. Han mener flere norske spillutviklere burde få øynene opp for ordningen: 
– SkatteFUNN er en rettighetsbasert ordning som treffer alle som utvikler et nytt produkt eller tjeneste hvor man må sette sammen og bruke eksisterende teknologi på en ny måte, eller hvor man utvikler en helt ny teknologi. Mange norske spillutviklere burde ta en nærmere titt på SkatteFUNN, da det godt kan hende at deres prosjekter vil kunne få støtte. Gitt det riktige prosjektet snakker man om millioner. Dette er midler øremerket til gründere som jobber med å skape norske arbeidsplasser. 
Gjennom SkatteFUNN kan små og mellomstore bedrifter få 20 prosent av prosjektkostnadene som skattefradrag gjennom skatteoppgjøret. Store bedrifter kan få 18 prosent fradrag av prosjektkostnadene. SkatteFUNN-ordningen gjelder for alle næringer og selskapsformer, og det er ingen begrensninger på antall ansatte eller omsetning for å kunne få godkjent et SkatteFUNN-prosjekt. Støtten blir utbetalt i oktober i påfølgende år. 
Men i følge Krogh i Nofas er ikke SkatteFUNN den eneste støtteordningen som burde være interessant for norske spillutviklere: 
– I det norske virkemiddelapparatet har man mulighet til å få støttefinansiert helt opp mot 50 prosent av sine prosjektkostnader. Dersom man skulle treffe en utlysning i EU sitt forskningsprogram Horizon 2020 kan man få dekket opp mot 80-90 prosent av sine prosjektkostnader. Men i Nofas ser vi behovet for at norske bedrifter, herunder spillutviklere, må bli flinkere til å orientere seg i ordningene. De er mange, og tidvis komplekse. 
Tidligere har også Spillmakerlauget gått ut på sine Facebook-sider og oppfordret sine medlemmer til å benytte seg av SkatteFUNN. I år var søknadsfristen for SkatteFUNN 1. september, men man kan fortsatt søke. Alle søknader innsendt før fristen er garantert søknadsbehandling innen utgangen av søknadsåret. Søker man etter 1. september har man ikke denne garantien, og risikerer å miste fradragsretten for kostnader påløpt i søknadsåret.

SkatteFUNN er en offentlig støtteordning som kan bidra med finansiering når et selskap skal utvikle en ny eller bedre vare, tjeneste eller produksjonsprosess og selskapet har et målrettet og avgrenset prosjekt for å oppnå dette. Slett ikke alle er klar over denne offentlige støtteordningen.

Lars Henrik Krogh i konsulentselskapet Nofas bistår norske bedrifter om å søke offentlig støtte. Han mener flere norske spillutviklere burde få øynene opp for ordningen: 

– SkatteFUNN er en rettighetsbasert ordning som treffer alle som utvikler et nytt produkt eller tjeneste hvor man må sette sammen og bruke eksisterende teknologi på en ny måte, eller hvor man utvikler en helt ny teknologi. Mange norske spillutviklere burde ta en nærmere titt på SkatteFUNN, da det godt kan hende at deres prosjekter vil kunne få støtte. Gitt det riktige prosjektet snakker man om millioner. Dette er midler øremerket til gründere som jobber med å skape norske arbeidsplasser. 

Gjennom SkatteFUNN kan små og mellomstore bedrifter få 20 prosent av prosjektkostnadene som skattefradrag gjennom skatteoppgjøret. Store bedrifter kan få 18 prosent fradrag av prosjektkostnadene. SkatteFUNN-ordningen gjelder for alle næringer og selskapsformer, og det er ingen begrensninger på antall ansatte eller omsetning for å kunne få godkjent et SkatteFUNN-prosjekt. Støtten blir utbetalt i oktober i påfølgende år. 

Men i følge Krogh i Nofas er ikke SkatteFUNN den eneste støtteordningen som burde være interessant for norske spillutviklere: 

– I det norske virkemiddelapparatet har man mulighet til å få støttefinansiert helt opp mot 50 prosent av sine prosjektkostnader. Dersom man skulle treffe en utlysning i EU sitt forskningsprogram Horizon 2020 kan man få dekket opp mot 80-90 prosent av sine prosjektkostnader. Men i Nofas ser vi behovet for at norske bedrifter, herunder spillutviklere, må bli flinkere til å orientere seg i ordningene. De er mange, og tidvis komplekse. 

Tidligere har også Spillmakerlauget gått ut på sine Facebook-sider og oppfordret sine medlemmer til å benytte seg av SkatteFUNN. I år var søknadsfristen for SkatteFUNN 1. september, men man kan fortsatt søke. Alle søknader innsendt før fristen er garantert søknadsbehandling innen utgangen av søknadsåret. Søker man etter 1. september har man ikke denne garantien, og risikerer å miste fradragsretten for kostnader påløpt i søknadsåret.

About Erling Løken Andersen

Erling er tidligere ansvarlig redaktør i Spill.no, nå styreleder i Omega Media, som eier og driver Spill.no. Erling har jobbet med spill siden 2006; først som spillutvikler, deretter spilljournalist og redaktør.