Valve nevner Source 2

Kode i Filmmaker hinter om oppgradering av spillmotoren

Read more

Lag din egen Valve-film

Valve har laget over 50 filmer med Source Filmmaker

Read more

Spill og film basert på Source

Tar i bruk Half-Life-teknologi til både spillefilm og filmspill

Read more