Til barrikadene!

Brutalt, lekkert og verdig tredjekapittel i trygg og kjent stil

Read more

Endelig dato

I høst avsluttes «Gears of War»-trilogien

Read more