Sku ikke hunden på hårene

Dead Island er usammenhengende, ubalansert, ulogisk og uferdig.

Read more